Kit de Posicionamento GNSS con IOT

Region: Galicia

Sector: Reparación Naval, Servicios Portuarios, Transporte Marítimo, Industria Auxiliar, Pesca y Acuicultura, Náutica de Recreo y Deportiva, Turismo, Servicios Marítimos

Area of specialization: Ingeniería: puertos, infraestructuras, energía, Apoyo a la innovación, la cultura y el desarrollo empresarial

Description:

Sistema de posicionamento GNSS. Un usuario con conexión a Internet ten acceso á posición GPS dunha embarcación a cal non está conectada a Internet, a través de tecnoloxía IOT. As posicións poden ser comunicadas de forma automática a un usuario situado en terra coa periodicidade acordada. A embarcación que dispón do kit GNSS non ten que dispoñer de conexión a Internet.

Type of interest:

Interest - I offer:
Interest - Demand:

Keywords: GPS, GNSS, IOT, SIGFOX, LORA, EMBARCACIÓNS

Web:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jes%C3%BAs-mart%C3%ADnez-p%C3%A9rez-b0296066/

Facebook:

Twitter:

Vídeo de presentación:

Name and surname of the promoter: Jesús Martínez Pérez

Contact form: Enviar mail